Harju Elekter kontserni 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

30.03.2022 Aruanded Börsiuudised

AS Harju Elekter esitab juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaruande. Võrreldes 23.02.2022 avaldatud auditeerimata vahearuandega, ei ole auditeeritud aastaaruandes finantstulemustes erinevusi.

Kontserni 2021. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 152,8 miljonit eurot, ärikasum 3,2 miljonit eurot ja puhaskasum 2,6 miljonit eurot.

AS-i Harju Elekter 2021. majandusaasta auditeeritud aruande originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna börsile ja allkirjastatud digitaalselt (Link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100004250/reports).

Harju Elektri aastaaruanne 2021 (pdf)

Harju Elektri aastaaruanne 2021 (zip)

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400