Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

30.06.2020 Üldkoosolek Börsiuudised

Täna, 30. juunil 2020 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 52 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 478 288 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,70%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine

1.ASi Harju Elekter 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2019 on 107 899 tuhat eurot, müügitulud 143 397 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 367 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 11 450 687 häält, mis moodustas 99,76 % hääletanuist.

2.Kasumijaotuse kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2019.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

49 238 503 eurot

Emaettevõtte omanike osa 2019.a puhaskasumist

2 460 606 eurot

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2019

51 699 109 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,14 eurot aktsia kohta*)

 2 483 583 eurot

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist

49 215 526 eurot

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 14.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 13.07.2020, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 21.07.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Otsuse poolt anti 11 461 073 häält, mis moodustas 99,85 % hääletanuist.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Ursula Joon
Jurist
674 7413