Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal

11.01.2013 Börsiuudised

AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele head uut aastat ning teatab, et avaldab 2013. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2012.a 4.kvartali vahearuanne 27.02.2013
2013.a 1.kvartali vahearuanne 07.05.2013
Aktsionäride korraline üldkoosolek 09.05.2013
2013.a 2.kvartali vahearuanne 07.08.2013
2013.a 3.kvartali vahearuanne 06.11.2013

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis aadressil http://www.harjuelekter.ee

Andres Allikmäe
Juhataja
6 747 400