Nõukogu

ASi Harju Elekter nõukogul on põhikirja järgselt 3-5 liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

Aktsionäride korraline üldkoosolek valis 27.04.2017 aktsiaseltsile 5-liikmelise nõukogu järgmises koosseisus:  Endel Palla, Arvi Hamburg, Aare Kirsme, Triinu Tombak ja Andres Toome. Nõukogu liikmete volitused lõppevad 03.05.2022. Nõukogu esimees on Endel Palla, kes töötab ASis Harju Elekter 1969. aastast alates.

Nõukogu liikmete volituste lõppemisel ei teki Kontsernil suuremat hüvitise maksmise kohustust, kui seadusega ette nähtud. Erandiks on nõukogu esimees, kel on õigus saada lahkumishüvitist arendusdirektori 6 (kuue) kuu ametipalga ulatuses.

2020. aasta lõpu seisuga kuulus ettevõtte nõukogu liikmetele otse ja kaudsete osaluste kaudu kokku 9,45% (2019: 9,45%) ettevõtte aktsiatest.

Endel Palla

Nõukogu esimees

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut (TTÜ), elektroonikainsener
Karjäär:
1969-1983 Harju KEK, elektriseadmete tootmise juht
1983-1999 Harju Elekter, sh 1991-1999 AS Harju Elekter peadirektor/juhatuse esimees
1999-         AS Harju Elekter nõukogu esimees, arendusdirektor

Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, AS Entek – nõukogu liige; Satmatic Oy – juhatuse liige

Endel Palla omab 1 256 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 6,97% ja kaudne 0,36%.

Arvi Hamburg

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, energia ja geotehnoloogia doktor
Karjäär:
1966-1986 Põhja Kõrgepingevõrgud, al 1982 direktori asetäitja
1986-1987 Eesti Energiajärelvalve, peainsener
1987-1990 Eesti Energia, peadirektori asetäitja
1990-1992 EV Tööstus- ja Energeetikaministeerium, ministri asetäitja
1992-2001 EV Majandusministeerium, asekantsler, ministri nõunik
2001-2011 AS Eesti Gaas, nõunik.
2006-2011 Tallinna Tehnikaülikool, külalisõppejõud
2012-2016 Tallinna Tehnikaülikool, professor, Energeetikateaduskonna dekaan
2017-2020 Tallinna Tehnikaülikool, külalisprofessor
2003-          volitatud elektriinsener
2012-          euroinsener
2018-          Vanalinna Hariduskolleegiumi tehnoloogiaõpetaja

Osalemine äriühingute juhtorganites ja ühiskondlik tegevus: Tallinna Tehnikakõrgkooli nõunike kogu esimees, Kehtna Kutsehariduskeskuse
nõukogu esimees, Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikakomisjoni esimees,
Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee juhatuse liige, AS Exomatic
nõukogu liige, SA Kutsekoda Tehnika, tootmine ja töötlemine kustenõukogu liige,
HTM Haridus ja Noorte Kristjan-Jaagi stipendiuminõukogu liige, Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse aseesimees, MTÜ Eesti Klubi Vanematekogu esimees

Arvi Hamburg omab 7500 Harju Elektri aktsiat ja kaudset osalust ei oma.

Aare Kirsme 

Nõukogu liige

Haridus: TÜ Õigusinstituut, õigusteaduse eriala
Karjäär:
1998-1999    Maa-amet, jurist
2000-2013    AS Harju KEK, juriidiline konsultant
2002-2011    AS Devest, jurist
2012-             AS Harju KEK, nõukogu esimees, alates 27.04.2017 nõukogu liige

Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Laagri Vara, OÜ KEK Kinnisvara – nõukogu esimees; AS Harju KEK, AS KMV, AS Harju Elekter, OÜ Valdmäe tööstuspark – nõukogu liige; OÜ Kirschmann, OÜ Devest Kaubandus, OÜ Silvertec – juhatuse liige

Aare Kirsme omab 235 750 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 1,31% ja kaudne 0,20%.

Triinu Tombak

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), majandusteaduskond, ökonomist
Karjäär:
1993-1998  Eesti Investeerimispank, Optiva pank. Laenuosakond, investeerimisosakond.
2001-2009  Maailmapank. Kirjastuse osakond, alates 2006 elektrooniliste andmebaaside ja e-raamatukogu müügijuht
2014 –          TH Consulting OÜ, juhataja

Ühiskondlik tegevus:
2013 –           SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, nõukogu liige

Triinu Tombak omab 15 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,08% ja kaudset osalust ei oma.

Andres Toome

Nõukogu liige

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), majandusteaduskond
Karjäär:
1992–1999 Eesti Pank, Eesti Investeerimispank, Optiva Pank ja Sampo Pank Eesti investeerimisosakonna juhataja
1999 –         OÜ Tradematic, juhataja

Osalemine äriühingute juhtorganites:
OÜ Proformex – nõukogu esimees; AS Harju KEK, AS Entek, AS KMV, AS Laagri Vara, OÜ KEK Kinnisvara, AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus – nõukogu liige; Harju Elekter UAB, Harju Elekter AB, OÜ Tradematic, 30pluss OÜ, Hermes Worldwide OÜ – juhatuse liige.

Andres Toome omab 37 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,21% ja kaudne 0,34%.