AS Harju Elekter ostis SEBAB AB

13.12.2017 Harju Elekter Rootsi Börsiuudised

AS Harju Elekter allkirjastas 12. detsembril 2017. aastal lepingu müügi- ja tehnilisi lahendusi pakkuva Rootsi ettevõtte SEBAB AB ning tehasevalmistuses tehnilisi hooneid tootva sõsarettevõtte Grytek AB kõigi aktsiate omandamiseks firmalt Tnåa AB. Tehingu hinnaks kujunes kahe ettevõtte eest kokku 3,6 miljonit eurot (36,0 miljonit SEK), millest 3,0 miljonit eurot (30,1 miljonit SEK) tasutakse tehingu jõustumise päeval 8. jaanuaril 2018 ning ülejäänud osa vastavalt lepingule hiljem. Soetatud ettevõtted jätkavad esialgu oma nime ja kaubamärgi all Kontserni 100%liste tütarettevõtetena.

Harju Elekter Grupp on Rootsi turul aktiivselt tegutsenud 2010. aastast, tarnides Rootsi klientidele alajaamu ja tööstusautomaatika lahendusi. Tehingu tulemusena sisenetakse uutesse perspektiivsetesse turusegmentidesse Rootsis ning laiendatakse Kontserni tooteportfelli. Ühtlasi suureneb Harju Elektri võimekus pakkuda oma Rootsi klientidele keerulisemaid insener-tehnilisi täislahendusi, võtmed-kätte projekte ja tugiteenuseid.

SEBAB AB ja Grytek AB juhatuste liikmeteks nimetati Andres Allikmäe, Tiit Atso (Kontserni finantsjuht) ja Thomas Andersson, kes jätkab ühtlasi SEBAB AB ja Grytek AB tegevdirektorina.

SEBAB AB, finantskokkuvõte 2014-2016

tuhat SEK (1 SEK = 0,099 EUR) 2014 2015 2016
Raha- ja pangakontod 3 496 1 828 6 809
Äritegevuse nõuded 22 177 32 100 26 115
Varud 7 745 7 515 9 054
Põhivara 846 678 1 719
Varad kokku 34 264 42 121 43 697
Kohustused 14 822 20 834 19 228
Omakapital 19 442 21 287 24 469
   sh. aktsiakapital 120 120 120
Müügitulu 91 109 80 394 90 749
Ärikasum 3 895 5 232
Puhaskasum 3 139 2 877 1 628
Tavapuhaskasum aktsia kohta (SEK) 3 139 2 877 1 628
Aktsiate arv 1 000 1 000 1 000
Dividend aktsia kohta (SEK) 0,0 0,0 0,0

SEBAB AB majandustegevuses ei ole pärast viimase majandusaasta lõppu toimunud olulisi muudatusi. Tehingu osaks olev Grytek AB ei oma Börsi reglemendi mõistes olulist tähendust.

Harju Elekter kontserni ettevõtete ja soetatud ettevõtete SEBAB AB ja Grytek AB vahel ei ole kehtivaid lepinguid, samuti ei ole viimastel kehtivaid laenulepinguid ega ka kohtu- või vahekohtumenetlusi, mis võiksid oluliselt mõjutada äriühingute majandustegevust.

Konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kajastatakse SEBAB AB ja Grytek AB majandustulemusialates 1. jaanuarist 2018.

SEBAB AB on spetsialiseerunud energia tootmiseks ja jaotuseks vajalike kesk- ja madalpingeliste lahenduste välja töötamisele ja tarnimisele infrastruktuuri-, ehitus- ja taastuvenergiasektorile. Ettevõtte peakorter koos tootmis-, müügi- ja teenindusüksuse ning laoga on Malmös. Ettevõtte insener-tehnilisi lahendusi pakkuvad harukontorid asuvad veel ka Stockholmis, Borlänges ja mujal Rootsis. SEBAB AB sõsarettevõte Grytek AB toodab tehasevalmistuses tehnilisi hooneid. Ettevõtete 2016. aasta käive oli kokku 12 miljonit eurot.

1968. aastal tegevust alustanud Harju Elekter Grupp on arenenud juhtivaks kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete valmistajaks Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud tootjaks Skandinaavia riikides. Harju Elektri põhitegevusalaks on elektrienergia jaotuseks ja ülekandeks vajalike seadmete välja töötamine, tootmine ja müük. Põhitegevust toetavad lehtmetalltoodete tehas Eestis ning tööstuskinnisvara arendamine ja rentimine.

Tehingu järel kuuluvad Harju Elekter kontserni järgmised 100%lised tütarettevõtted: Harju Elekter AB, SEBAB AB ja Grytek AB Rootsis, AS Harju Elekter, AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika ja Energo Veritas OÜ (81%) Eestis, Satmatic Oy, Finnkumu Oy, Telesilta Oy ja Harju Elekter Kiinteistöt Oy Soomes ning Rifas UAB ja Automatikos Iranga UAB (67%) Leedus. Lisaks on ASil Harju Elekter finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Eesti idufirmas Skeleton Technologies Group OÜ (10%).

Harju Elekter Grupi Eesti, Soome ja Leedu tehastes töötab enam kui 600 spetsialisti ning Kontserni 9 kuu müügitulud olid 74 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil.

Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses ei ole antud tehingu puhul tegemist tehinguga seotud isikute vahel.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
6747 400

Lisainfo: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht/juhatuse liige, tel 674 7400.

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761