Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse

18.10.2016 Börsiuudised

18. oktoobril 2016 kanti äriregistrisse ASi Harju Elekter aktsiakapitali vähendamine 28. aprillil 2016 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel, kus otsustati vähendada ASi Harju Elekter aktsiakapitali kokku 1 241 791,60 euro võrra, summalt 12 417 916 eurot summani 11 176 124,40 eurot. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,70 eurolt 0,63 euroni, aktsiate arv jääb samaks (s.o. 17 739 880). Aktsiakapitali vähendamine summas 1 241 791,60 eurot (0.07 eurot aktsia kohta) makstakse välja aktsionäridele vastavalt seaduses sätestatud kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, so. 20. jaanuaril 2017.

Aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. mail 2016 kella 23.59 seisuga.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761