Auditikomitee

Auditikomitee on 2010. aasta juunis ASi Harju Elekter nõukogu poolt moodustatud ja nõukogu järelevalvele alluv nõuandev organ.

Auditikomitee ülesandeks on jälgida ja analüüsida:

  • – rahandusinformatsiooni töötlemist;
  • – riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
  • – raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
  • – audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava audiitori sõltumatust;
  • – ning esitada nõukogule ettepanekuid ja soovitusi seaduses sätestatud küsimustes.

ASi Harju Elekter auditikomitee on kaheliikmeline. Komiteesse kuuluvad ettevõtte nõukogu liikmed Triinu Tombak (esimees) ja Andres Toome.