Ettevõttest

Harju Elekter toodab elektriseadmeid 1968. aastast. Kontsern tegutseb kahes ärisegmendis: tootmine ning kinnisvara ja muud segmenteerimata tegevused.

Harju Elektri kontserni tootmissegment hõlmab elektriseadmete tehaseid Eestis (AS Harju Elekter Elektrotehnika, HE osalus 100%), Soomes (Satmatic Oy, Finnkumu Oy, Telesilta Oy, HE osalus 100%) ja Leedus (HARJU ELEKTER UABHE osalus 100%), kus tehaste põhitoodangu moodustavad elektrienergia jaotusseadmeid (alajaamad, kaablijaotus- ja liitumiskilbid) ning automaatika- ja juhtimiskeskused energia- ja tööstussektori ning infrastruktuuri tarbeks. Tootmissegmenti kuulub ka AS Harju Elekter Teletehnika (HE osalus 100%), kes valmistab lehtmetalltooteid elektrotehnika- ja telekommunikatsioonisektorile. Kontserni toodangu müügiks Rootsis ja Põhjamaades loodi 2010.aastal müügiorganisatsioon Rootsi Harju Elekter AB (HE osalus 100%). 2016. aastast kuulub Kontserni Kontserni Soome ettevõtetega seotud kinnisvara haldamise firma Harju Elekter Kiinteistöt Oy (100%), 2017. aastast kaubandusgrupp Energo Veritas OÜ (80,5%) ning 2018.aastast Rootsi tootmisettevõtted SEBAB AB (100%) ja Grytek AB (100%).

Harju Elekter omab kinnistuid tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha ning üle 100 000 m2 tööstuslikku kinnisvara, mida hallatakse ja renditakse Kontserni või sellega seotud ettevõtetele. Emafirma tagab ka personali-, finants- ning teiste vajalike tugiteenistuste olemasolu Kontsernis.

1997. aastast on Harju Elektri aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi lisa- ning alates 2003.aastast põhinimekirjas.