2018.aasta lühidalt

Müügitulud, puhas- ja ärikasumid

 

Müügitulud tootegruppide kaupa

2018. aasta: sündmused, tunnustused, auhinnad

Harju Elekter tähistas 50. tegevusaastat läbi kogu 2018. aasta. AS Harju Elekter Elektrotehnika avas 1. veebruaril oma uue kaasaegse tehase Keila Tööstuspargis. Uues tehases komplekteeriti aruandeaastal ligi 3000 komplektalajaama ja jaotusseadet, millest üle 80% eksporditi. Mais olid ettevõtte sportlikud kliendid ja koostööpartnerid kutsutud Energiagolfile, mis toimus juba 10. korda. Ka Kontserni Soome tütarettevõtted tähistasid juubeleid, kogunedes juulis Pori Jazzul: Telesilta Oy sai 40-aastaseks, Satmatic Oy 30 ning Finnkumu Oy 15-aastaseks. AS Harju Elekter Teletehnika tähistas uuendusliku robotliini käivitamisega septembris oma 20. tegevusaastat Kontserni tütarettevõttena ning 25 aastat Kontserni ridades tegutsenud Leedu tütarettevõte RIFAS UAB pani sügisel nurgakivi tehaselaiendusele, mis valmib 2019. aasta keskpaigaks. Juubeliaasta pidulik lõpetamine toimus 14. detsembril Tallinna Tehnikaülikoolis.

Tunnustused ja auhinnad
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tunnustas Eesti konkurentsivõimelisimaid ettevõtteid, kus AS Harju Elekter pälvis tööstuse ja energeetika valdkonnas esikoha ja tuli suurettevõtete grupis II kohale. Alates 2003. aastast välja antavate auhindadega tunnustatakse Eesti tublimaid ettevõtteid, et väärtustada nende rolli ühiskonnas ning edendada ettevõtlikkust. Arvestuse aluseks on kahe aasta majandustegevuste näitajad: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulu, investeeringuid põhivarasse, omakapital, töötajate arvu.

Majandusajaleht Äripäev esitles novembri lõpus Eesti parimate ettevõtete edetabelit, sh maakondade parimaid, kus AS Harju Elekter saavutas Harjumaa edukamate firmade edetabelis esimese ning Äripäeva TOP100s, Eesti ettevõtete üldarvestuses kõrge teise koha. Pingerida koostatakse äriregistri eelmise aasta majandustulemuste põhjal. 25 aastat järjest koostatud Eesti edukate ettevõtete edetabelis on võidurõõmu nautinud kokku 17 ettevõtet.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) sügiskonverentsil kuulutati välja erialaliidu parimad ning teadaolevalt esimest korda liidu ajaloos kuulusid EETELi TOP3e kaks sama kontserni ettevõtet. 1. koha pälvis AS Harju Elekter Elektrotehnika ja 2. koht läks ASile Harju Elekter. Pingerida koostati eelmise majandusaasta aruande ja tulemuste põhjal.

AS Harju Elekter Elektrotehnika tunnistati 2018. aastal Elenia Oy poolt tiitli „Kvaliteetseimad tooted“ vääriliseks.

Keila Tööstuspargi kvaliteedijuhid kogunesid aasta alguses esimesele kvaliteedijuhtimise arendamise ümarlauale, millest kujunes ühise eesmärgi nimel toimetavate kvaliteediinimeste regulaarne kohtumine. Koos hoitakse suuremas pildis kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse teemade olulisust ning sarnaste teemade ühine käsitlemine annab parema ülevaate võimalustest ja riskikohtadest. Eesti Kvaliteediühing pärjas Keila Tööstuslinnaku kvaliteedijuhtide ettevõtmise auhinnaga „Kvaliteedi Tegu 2018“.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konkursil selgusid novembris Harjumaa 2018 aasta tegijad erinevates kategooriates ning AS Harju Elekter pälvis käimisvõistluse Energialaks korraldajana Harjumaa Tervisenõukogu poolt Aasta tervisetegija tiitli.

Sündmused
AS Harju Elekter Elektrotehnika on 2018. aastal allkirjastanud mitmeid tarnelepinguid nii Soome, Rootsi kui ka Eesti elektrivõrguettevõtetega. Soome suurima elektrivõrguettevõttega Caruna Oy allkirjastati leping orienteeruva mahuga 5 miljonit eurot madalpingeliste liitumis- ja arvestikappide tarnimiseks 2+1+1 aasta jooksul ning pikendati 2016. aastal  sõlmitud alajaamade tarnelepingut kahe jätkuaasta võrra aastani 2020. Rootsi suurima jaotusvõrguettevõtte E.ON Energidistribution AB sõlmiti 3-aastane raamleping enam kui 2 000 alajaama tarnimiseks Rootsi ning Elektrilevi OÜga 5-aastane leping kogumahus 2,25 miljonit eurot 250 kVA alajaamade tarnimiseks Eestisse. Lisaks võitis tütarettevõte ka Rootsi Ellevio alajaamade hanke, kus 3-aastase lepinguperioodi kogumaht on orienteeruvalt 3 miljonit eurot.

Läbi aasta kestnud aktiivne investeerimine tootmise ja tehnoloogia kaasajastamisse Kontsernis kulmineerus FMS automaatliini piduliku avamisega tütarettevõttes AS Harju Elekter Teletehnika septembris 2018. Robotiseeritud tootmisliini käivitamine aitab suurendada tehase võimekust toota paindlikult ühtse voona nii väike- kui suurpartiisid tõstes hüppeliselt tehase tootlikkust ning viies tootmise Kontsernis targatehase ehk Industry 4.0 tasemele. Koos renoveerimistöödega, mille käigus suurenesid tütarettevõtte tootmispinnad ligi 9 000 m2ni, ulatus investeeringute maksumus kokku 3 miljoni euroni.

AS Harju Elekter ostis III kvartalis 2,7ha äri- ja tootmismaad Keila Tööstuspargiga piirneval kinnistul tööstusliku kinnisvara arendamiseks ja äritegevuse laiendamiseks.

AS Stera Saue avas 2017. aasta augustis ASile Harju Elekter kuuluvas Allika tööstuspargis pidulikult uue tehase, kus on tootmispinda 3 400 m2. 2018. aasta jooksul jätkas Harju Elekter Sterale teise ja kolmanda etapi välja ehitamist ning arvele võeti vastavalt 4 000 m2 ja 3 000 m2 ulatuses uusi tootmispindasid. Kokku kasvasid Sterale renditavad tootmispinnad 10 400 m2ni.

Augustis sõlmis Harju Elektri Leedu tütarettevõte RIFAS UAB lepingu oma tootmishoone laiendamiseks Panevežyses. Ehitustööd algasid septembris ning pärast tööde lõppu 2019. aastal suureneb Leedu tütarettevõtte kontori- ja tootmispind seniselt 3 500 m2lt 9 000 m2le. Investeeringud tootmishoone laiendusse ja tehnoloogia uuendamisse võimaldavad oluliselt lisada tootmisvõimsust tarnete tagamiseks tütarettevõtte klientidele laevaehituses ja tööstuse segmendis. Investeeringute kogumaht on 3,5 miljonit eurot.

AS Harju Elekter rajas Haapsallu päikeseelektrijaama, mis on ettevõtte jaoks esimene selletaoline. Rajatav päikeseelektrijaam paikneb paari hektari suurusel maa-alal. Kokku paigaldati Haapsalu jaama üle 2 700 paneeli, mis teeb jaama võimsuseks 794 kilovatti.

AS Harju Elekter Elektrotehnika avas veebruaris Keila Tööstuspargis oma uue tehase. Seoses mitmele suurtellimusele tegi KP/MP jaotus- ning automaatikaseadmeid valmistava tütarettevõtte tootmismaht 2017. aastal läbi suure kasvu, mis tingis vajaduse suuremate ruumide järele. Uues tehases on varasema 10 400 m2 asemel pinda 16 715 m2. Tootmisvõimsuste suurendamine koos töötajate arvu kasvuga 251 inimeseni, sh 40 müügi-, tootmis- ja tootearendusinseneri on esialgu piisav tellimuste täitmiseks.

8. jaanuaril 2018 jõustus tehing müügi- ja tehnilisi lahendusi pakkuva Rootsi ettevõtte SEBAB AB ning tehasevalmistuses tehnilisi hooneid tootva sõsarettevõtte Grytek AB kõigi aktsiate omandamiseks ASi Harju Elekter poolt. SEBAB AB on spetsialiseerunud energia jaotuseks vajalike kesk- ja madalpingeliste lahenduste välja töötamisele ning tarnimisele infrastruktuuri, ehitus- ja taastuvenergiasektorile. Soetatud ettevõtted jätkavad Kontserni 100%liste tütarettevõtetena.

ASi Harju Elekter aktsionäride 3. mai 2018 korraline üldkoosolek kinnitas 2017. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku, nimetas ettevõtte 2018.-2020. aasta audiitoriks ASi PricewaterhouseCoopers ning kiitis heaks ASi Harju Elekter ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtme- isikute optsiooniprogrammi.

Kontserni tütarettevõtted osalesid aruandeaastal aktiivselt erialamessidel Soomes, Rootsis ja Eestis: elektriala messil Sähkö Tele Valo AV 2018 Jyväskyläs, Alihankinta messil Tamperes, EBR messil Falunis, rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab Tallinnas ning Maamessil Tartus.

Aruandekuupäeva järgsed sündmused
ASi Harju Elekter tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika sai tellimuse 54 eriotstarbelise komplektalajaama tarnimiseks Konecranesile aastase perioodi jooksul. Tarned on suunatud Araabia Ühendemiraatidesse.