2022. a 3. kvartali vahearuande avaldamine

26.10 - 26.10.2022

AS Harju Elekter avaldab konsolideeritud majandustulemused 2022. aastal järgmiselt:

  1. a 4. kvartali vahearuanne 23.02.2022
    2022. a 1. kvartali vahearuanne 27.04.2022
    2022. a 2. kvartali vahearuanne 27.07.2022
    2022. a 3. kvartali vahearuanne 26.10.2022

Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28.04.2022.