Isikuandmete töötlemine

Kandideerimine Harju Elekter Grupi ettevõtetesse

Tööle kandideerimisel lähtub AS Harju Elekter isiku enda poolt avaldatud infost ja avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid AS Harju Elekter tema kohta on kogunud, nendega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad ning neid kolmandatele isikutele ei avaldata ning edastata. AS Harju Elekter eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.

Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse kandidaadi nõusolekul tema andmeid kuus (6) kuud, eesmärgiga kasutada neid edaspidistel värbamistel. 

Isikul on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.  Kui ASil Harju Elekter ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda töötlemise lõpetamist. Selleks tuleb esitada allkirjastatud taotlus aadressil AS Harju Elekter, Paldiski mnt 31, Keila 76606 või digitaalselt andmekaitse@he.ee .