Audiitorid

Harju Elektri aktsionärid valisid 14.05.2015 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul ettevõtte 2015.-2017.aasta auditi tegijaks audiitorfirma KPMG Baltics OÜ.

Audiitorfirma tutvustus

KPMG on ülemaailmne auditi-, maksu-, õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustik, mis tegutseb 152 riigis ning mille liikmesfirmades üle maailma töötab kokku 189 000 spetsialisti.

KPMG Baltics on juhtivaid rahvusvahelisi ärinõustamisfirmasid Baltikumis ja Valgevenes. KPMG tegutseb Eestis 1992. aastast, siin töötab üle saja ning Baltikumis ja Valgevenes kokku ligi nelisada audiitorit ja nõustajat.

KPMGs on kogenud professionaalid, spetsialiseerume nii teenuste, kompetentside kui ka tööstusharude lõikes. Koostöös KPMG võrgustiku teiste riikide kolleegidega saame leida sobivad lahendused ka terve kontserni vajadustele ning tagada kindlustunde ja kvaliteedi. www.kpmg.ee

Audiitorid


Indrek Alliksaar
on KPMG Baltics OÜ partner ja auditivaldkonna juht

Haridus
Tartu Ülikooli Õigusinstituut, õigusteadus, bakalaureus, 2007
Tallinna Tehnikaülikool, majandusmagistri kraad, 2006
Tallinna Tehnikaülikool, majandusarvestus, bakalaureuseõpe, 1997

Karjäär
Indrek Alliksaar liitus KPMG Baltics OÜ-ga 1996. aastal ning sai partneriks 2015.a. Alates 1998. aastast tegutseb ta vandeaudiitorina. Praegu töötab Indrek KPMG Baltics OÜ audititeenuste ning energiasektori teenuste juhina Eestis.

Kogemus
Indrekul on audiitorina tegutsedes mitmekülgne ja pikaajaline börsiettevõtete ning konsolideerivate üksuste auditeerimise kogemus. Ta on aastaid nõustanud KPMG võtmekliente rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS), raamatupidamist ja maksundust puudutavate Eesti seaduste ja konsolideeritud finantsaruannete küsimustes ning osalenud mitmetes ettevõtete ühinemiste ja ostudega seotud eriprojektides.
Indrek on audiitorkogu juhatuse liige.